29.8.2008

Pro nováčky

Co s sebou na schůzku?

Nalezený obrázek pro kpz

  • Uzlák- provaz +- 0,5 cm tlustý, dlouhý min 1,5 m
  • Deník a psací potřeby
  • Šátek
  • Stezka-(dostanete na začátku roku) Lucerna, Mauglí
  • KPZ= krabička první/poslední záchrany- drátek, hřebíky(3), březová kůra, peníze   (50 Kč na autobus, vlak), náplast
  • píšťalku
  • Hadráky= ponožky vycpané kusy látky a na konci zašité

 

Přihlášky a poplatky?

Na začátku potřebujeme vědět jméno a příjmení dítěte a získat kontakt na rodiče (telefon, e-mail). Přihlášky i poplatky řešíme až s kalendářním rokem, tedy od prosince do ledna. V tom čase rozdáme přihlášky dětem na schůzkách a jsou ke stažení na internetových stránkách (sekce ke stažení nebo aktuality). Vybíráme členský poplatek (takzvaná registrace) 600 Kč na rok, ze kterého platíme provoz klubovny, materiál, část výletů, pojištění.

 

Kdo se o děti stará?

Kontakty a jména vedoucích najdete zde Vedení oddílu. Skautování se všichni věnujeme bezplatně ve svém volném čase. Většina z nás mezi skauty přišla už jako prvňáčci. Vedoucí se vzdělávají na kurzech, vedoucí oddílu a hlavní vedoucí tábora má certifikát od MŠMT pro práci s mládeží ve volném čase.