27.8.2008

Historie oddílu

Dějiny skautingu ve Vranovicích jsou dodnes zahaleny tajemstvím. Na veřejnost několikrát pronikla zmínka o fungujícím skautském oddíle v letech 1946 – 48, ale tato informace nebyla nikdy věrohodně potvrzena. Proto se začneme zabývat událostmi daleko pozdějšími, o nichž máme dostatek písemných materiálů.

Někdy v roce 1988 se skupina chlapců v čele s Tomášem Janíkem shlédla v životě, jaký ve svých knihách propagoval spisovatel Jaroslav Foglar. Podle jeho vzoru založili v roce 1989 klub, který již od svého počátku nesl jméno Jaguáři. Při třetí obnově skautského hnutí v Československu se okamžitě přihlásili na okresní radě Junáka v Břeclavi a zúčastnili se v prosinci 1989 první ustavující schůze. Jejich klub Jaguáři se změnil na skautský oddíl Jaguáři, který již od počátku měl před svým jménem číslovku 2. O vedení chlapci požádali Jaroslava Mazucha, který vedl oddíl až do roku 2001.

Přelomovým obdobím byl skautský rok 1992/1993, kdy ze školních lavic vyšla původní parta zakladatelů a do skautských oddílů přišla nová generace. V registraci střediska Vranovice (jak se skautské středisko, sdružující oddíly ve Vranovicích a Hustopečích, jmenovalo) v roce 1993 již figurovaly pouze dva vranovické oddíly a oddíl skautů v Hustopečích. Začátek 90. let 20. stol. byl také dobou prvních skautských táborů. V roce 1991 tábořili skauti ještě spolu s pionýry v Jeseníkách. Ale již o rok později měli k dispozici vypůjčenou základnu svitavských skautů u vesničky Trpík u Moravské Třebové. Tábory byly až do roku 1998 vždy společné pro celé středisko.

V letech 1993 a 1994 tábořili skauti u vesnice Kostníky nedaleko Jemnice. Od tohoto roku funguje ve Vranovicích již pouze jeden oddíl. Jeho členská základna se pohybuje od 10 do 25 členů. Krize přišla v roce 1995, kdy opět mělo dojít ke generační výměně, která bohužel nenastala. Jaguáry tak zachránil příchod vlčat z oddílu R. Rejtka a A. Duroně. Ostatní dal dohromady Petr Mlčák a tak se udržel skauting ve Vranovicích i pro příští roky. Letní tábory let 1995 a 1996 se odehrály na vypůjčeném tábořišti skautů z Mikulova ve Skaličce u Tišnova.

K další zlomové události dochází na podzim roku 1997, kdy v oddíle vznikla první dívčí družina Ještěrek pod vedením Hany Hribové (provdané Mazuchové) a Jitky Pospíšilové (provdané Klimešové).

Nastává jedno z vrcholných období vranovického skautingu. V průběhu roku 1998 má oddíl čtyři kompletně fungující družiny 2 dívčí (Veverky a Ještěrky) a 2 chlapecké (Káňata a Vlky). Tyto názvy družin jsou tradiční a dědí se ve 2. oddíle již několikátou generaci. V tomto roce oddíl táboří na romantickém místě u břehů řeky Oslavy pod obcí Senorady. Tato situace vydržela až do podzimu roku 2000, kdy oddíl oslavil 10 let svého trvání. Pomalu se staví nová klubovna za hřištěm a do oddílu přichází nejmladší generace – vlčata (chlapci od 6 do 10 let). Od začátku je vedou Martin Kurzweil (skautskou přezdívkou Švejk), Jan Vybíral (Hluk) a Vít Rusňák (Virus). Rok 2000 je také poslední, kdy oddíly vranovického skautského střediska táboří samostatně. V roce 1999 ve Skaličce u Tišnova a 2000 v Újezdě u Černé Hory. Tímto rokem se také začíná shromažďovat táborový materiál a vybavení, aby se v roce 2004 mohlo říct, že veškeré táborové vybavení je už nashromážděno a plně se využívá.

Na jaře 2001 je nalezeno nové tábořiště v katastru obce Újezd u Rosic, kam skauti jezdí tábořit v letech 2001 – 2004 a 2006. Tato lokalita se stává neoficiální střediskovou základnou.
Po 11 letech v čele oddílu, předává Jaroslav Mazuch vedení oddílu Oldřich Vybíralovi (skautskou přezdívkou Tačud), který vede 2. oddíl do současnosti. Oddíl se opět zmenšuje, ale neubírá na intenzitě činnosti.

Finišují úpravy a dostavby klubovny. Mnozí dorůstají a odchází z oddílu. Přesto většina zůstává a skládá různé činovnické zkoušky, počínaje zkouškou čekatelskou až po skautskou lesní školu.

Skauti se dál účastní života ve svém společenství v života obce. Skautskou doménou se stává vysazování stromů v obci a okolí – zejména aktivitou bratra Jaroslava Mazucha. V dubnu 2003 se skauti aktivně účastní svěcení nového obecního znaku a praporu. Na začátku roku 2005 se opět rozrůstá členská základna a proto je rozhodnuto obnovit 1. skautský oddíl, který sdružuje ve svých řadách nejmladší skautky a skauty (světlušky a vlčata). Skauting se díky činovníkům 1. a 2. oddílu šíří do okolních obcí.

Začátkem podzimu 2004 vzniká skautská družina v Pohořelicích. Nese jméno Sokoli. Družiny vlčat a světlušek vznikají v nedalekých Uherčicích.

V plné síle se skauting ve Vranovicích dožívá oslav 15 let trvání v říjnu 2005. Tyto svým způsobem velké oslavy jsou završeny ohňostrojem, jehož autorem je jeden z pohořelických skautů.

Zvláštní kapitolou je práce s odrostlou skautskou generací, kterou nazýváme roveři a rangers (chlapci a dívky nad 15 do cca 26 let). Tato věková kategorie si vytvořila svou vlastní skautskou družinu, která se z původních 3 členů v roce 2001 rozrostla na současných 13 členů. Má svébytný program i jméno – Kláda. Od roku 2001 pořádá expediční putování – nejprve po řece Sázavě a v posledních letech do hor česko-slovenského pomezí.

Specifikem vranovického skautingu je zájem o vše, co souvisí s vodou. Proto je doplňkovým programem umění plavby na lodích a občasné sjíždění řek či plavba obecně. Již třikrát proběhlo po vzoru velkých řek zamykání a odemykání říčky Šatavy, vždy na jař e a na podzim.

Pohořelická družina v roce 2009 založila vlastní oddíl, který s výjimkou roku 2012 (kdy měl málo členů a byl registrovaný pod vranovickým oddílem) funguje samostatně a více se o něm můžete dozvědět na internetových stránkách https://sestka.junakvranovice.czignis.junakvranovice.czsestka.junakvranovice.cz.

Dříve ve Vranovicích fungoval oddíl Jaguárů – skautů a skautek a oddíl Sklípkani – vlčat a světlušek. V roce 2008 došlo k zániku Sklípkanů, oddíl Jaguáři se tak stal oddílem pro děti mladší i starší. Vedoucím oddílu se stal Vít Rusňák (Virus), poté Jan Vybíral (Hluk). Od září 2013 je vedoucím oddílu Radek Šťastný (Drn).

Od roku 2013 se schází 5 družin: skauti Vlci, skautky Veverky, vlčata, světlušky Oranžová šestice a družina předškoláků.

Tačud